CSA

            CSA is de afkorting van Community Supported Agriculture of Gemeenschapslandbouw : Landbouw Ondersteund door de Gemeenschap maar ook de Gemeenschap Ondersteund door de Landbouw.


           In de praktijk betekent dit meestal het volgende : de klanten van een boerderij kopen in het begin van het seizoen een oogstaandeel en voorzien zo de boer van de werkingsmiddelen en een zeker loon voor dat seizoen. In ruil daarvoor krijgen zij (wekelijks of om de twee weken) hun aandeel van de oogst.


Op deze manier nemen producent en deelnemers (klanten) weer samen verantwoordlijkheid op voor een duurzame voedselproductie.


          Je kan kiezen voor ZELFOOGST of PAKKETTEN geleevered op afhaalpunten in Lier en regio.